Ho Nai 3 Building Materials Industrial Cluster, Trang Bom District, Dong Nai Province

Ho Nai Building Materials Industrial Cluster 3

Address: Ho Nai 3 commune, Trang Bom district, Dong Nai province

Other information

– Area: 53.08 ha

Currently, there are 20 enterprises registered for production and business activities in the cluster with a total area of ​​35.36 hectares (filling 100% of industrial land as planned).

–   Legal documents:

+ Decision No. 2147 / QD.UBT dated August 21, 2000 of the Provincial People’s Committee approving the detailed plan of 1/500 scale of building materials industrial complex in Ho Nai 3 commune, Trang Bom district, Dong province. Deer.

+ Decision on approval for the project No. 3743 / QD-UBT dated 10/10/2002 of the Provincial People’s Committee.

+ Decision No. 2630 / QD-UBND dated August 17, 2007 of the Provincial People’s Committee approving the adjustment of detailed planning of 1/500 scale of building materials industrial complex in Ho Nai 3 commune, Trang Bom district, Dongnai province.

+ Decision No. 53 / QD.CT.UBT dated 04/01/2008 on partial adjustment of detailed construction planning at the rate of 1/2000 construction materials industrial clusters in Ho Nai 3 commune, Trang Bom district , Dongnai province.

+ Document No. 3996 / UBND-DT dated 18/12/2014 of the Provincial People’s Committee approving the local adjustment of detailed planning of 1 / 2,000 scale of construction materials industrial complex in Ho Nai 3 commune.

+ Decision to establish cluster No. 281 / QD-UBND dated January 23, 2017.

– The main industries in the cluster: producing Tuynel clay bricks; manufacturing and processing wood products; production of concrete and concrete structures.

Ho Nai 3 Building Materials Industrial Cluster

    LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

    Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0922.618.618 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    Dự án liên quan

    0922.618.618