Phu Tuc Industrial Cluster, Dinh Quan District, Dong Nai Province

Phu Tuc Industrial Cluster

Address: Phu Tuc commune, Dinh Quan district, Dong Nai province

Other information

Investor: Le Cong Kieu Production Trading Company Limited.

Area: 48,33 ha.

Legal basis:

Location agreement document No. 420 / UBND-DT dated January 13, 2017.

+ Decision approving the detailed plan (1/2000) No. 3211 / QD-UBND dated December 1, 2011.

– Compensation and site clearance:

– On December 25, 2017, the District People’s Committee approved the compensation plan in Decision No. 2670 / QD-UBND, with the total compensation value of VND 60,493,822,000, and requested the investor to transfer money to the Council. district compensation, to perform compensation work for households. However, up to now, the investor has not yet transferred compensation funds to the District’s Compensation Committee, so the compensation has not been paid to the project’s affected households.

– On May 8, 2018, the District Compensation Council issued document No. 132 / HDBTTDA requesting Le Cong Kieu Production and Trading Co., Ltd. to officially reply in writing about the progress of the project, but until now, company has yet to respond.

– Current status of industrial cluster planning position has 01 operating enterprise (Kim My Nghe Joint Stock Company).

Phu Tuc Industrial Cluster

    LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

    Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0922.618.618 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    Dự án liên quan

    0922.618.618