Tri An Industrial Cluster, Vinh Cuu District, Dong Nai Province

Tri An Industrial Cluster

Address: Tri An commune, Vinh Cuu district, Dong Nai province

Other information

– Status: is attracting investment

Investor: Bao Thu Industrial Development and Investment Joint Stock Company.

– Area: 48,7 ha

–    Legal basis

+ Letter of introduction at location No. 7631 / UBND-DT dated August 25, 2016 for Bao Thu Industrial Development and Investment Joint Stock Company.

+ Decision on approval of environmental impact assessment report No. 2357 / QD-UBND dated 18/8/2008 of the Provincial People’s Committee.

+ Decision approving detailed plan 1/500 No. 1196 / QD.UBND dated 14/4/2008; Decision No. 3660 / QD-UBND dated 10/11/2008.

+ Decision to establish cluster number 2889 / QD-UBND dated September 8, 2016.

– Project registration progress

+ According to the investment report on establishment of industrial cluster in 2016, approved by the Provincial People’s Committee in Decision No. 2889 / QD-UBND dated September 8, 2016, with registration of investment progress as follows:

+ Quarter III / 2016: Completion of legal procedures: partial adjustment of detailed 1/500 planning, EIA, bomb and mine clearance, fire prevention, construction permit.

+ April 2018: Basic construction completed.

+ Attract secondary projects into industrial complex: Fill the area of ​​Tri An industrial cluster in 2019 by 30% and over 60% by the end of 2020.

According to the Agreement on location No. 7631 / UBND-KT dated August 25, 2016 of the Provincial People’s Committee, until August 25, 2018, the document expires.

Tri An Industrial Cluster

    LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

    Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0922.618.618 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

    Dự án liên quan

    0922.618.618